• Monika Augustyniak

Kosmetyk bez parabenów i hipoalergiczny - nowe oznaczenia produktów kosmetycznych.


1 lipca 2019 r. weszły w życie nowe dobre praktyki dotyczące dwóch rodzajów oświadczeń o produktach kosmetycznych – stosowania deklaracji „nie zawiera / wolny od” i „hipoalergiczny”, do których stosuje się załączniki III i IV Dokumentu Technicznego Komisji Europejskiej.

Wytyczne zostały uzgodnione przez Podgrupę Roboczą ds. Oświadczeń w Komisji Europejskiej i zatwierdzone przez Grupę Robocza ds. Produktów Kosmetycznych, które nie mają jednak mocy obowiązującego prawa i nie są w szczególności oficjalnym stanowiskiem Komisji Europejskiej. Nowe zasady nie są więc prawnie wiążące. Stanowią jednak zbiór najlepszych praktyk i należy spodziewać się, że również polskie organy będą się nimi kierowały przy ocenie danego przypadku, czy oświadczenia o produktach kosmetycznych są dozwolone, czy też nie. Warto przypomnieć, że ustawa o produktach kosmetycznych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, przewiduje karę dla tego, kto udostępnia na rynku produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów związanych z oświadczeniami o produkcie, o których mowa w art. 20 ust. 1 lub 3 rozporządzenia nr 1223/2009.


Przykładowo nie powinny być dozwolone oświadczenia „nie zawiera” lub o podobnym znaczeniu, jeżeli przedstawia się składnik w niekorzystnym świetle, w szczególności, gdy w dużej mierze oparte jest to na negatywnym postrzeganiu składnika lub grupy składników. Nie będzie więc m.in. dopuszczalne stosowanie oświadczenia „nie zawiera parabenów”, ponieważ niektóre parabeny są bezpieczne, a w ten sposób w złym świetle przedstawia się dozwolone substancje.


Z kolei wytyczne w zakresie użycia oświadczenia „hipoalergiczny” wskazują m.in., że może ono być stosowane jedynie, gdy produkt kosmetyczny został opracowany z myślą o zminimalizowaniu jego potencjału alergennego. Zatem, jeżeli produkt kosmetyczny został opracowany jako hipoalergiczny, nie może zawierać znanych alergenów oraz ich prekursorów.
Ponadto, zgodnie z zasadami Rozporządzenia 655/2013 w branży obowiązuje sześć „złotych” wytycznych dla oświadczeń marketingowych:


· przestrzeganie przepisów prawa/zgodność z prawem,


· prawdziwość zawartych w oświadczeniach informacji,


· oparcie oświadczeń na dowodach,


· zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym,


· uczciwość przekazywanych treści (także w stosunku do konkurencji),


· stworzenie konsumentowi możliwości podjęcia świadomej decyzji zakupowej.
W razie pytań, uprzejmie proszę o kontakt.

     ™ | © Copyright, All Rights Reserved 2020, Monika Augustyniak

     monika.augustyniak@protonmail.com

     Twarda 18, 00-105 Warszawa

     +48 600 738 548

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now